Bob to Cut de Okapa Dadan.

Lyrics:
Puri To Dadan To Okapa Atama Ni
Bot To Cut De Nara Ta Ta Ra Daaan

(RAP)Maegami Tamerai Nagedashi Te
(RAP)Supa To Mayuge No Maue Ka Ra
(RAP)Ji Tori Unaji No Uzai To Ko
(RAP)Kariage Kaikan Kachikan Kawaru

Oh Miracle Na Tsuya Da Ne
Koshi Ma De Nobita Jiman No Wakame
Nu Ra Ri To Unaji Ni Matowari Tsuku Sore Wo
Katsura Ni Shite Uritobashi Taku Naru

(RAP)So To Jibun No Unaji Wo Sawa Ta
(RAP)Kono Kansyoku Wa Imama De Naka Ta
(RAP)Kagami No Mae De Kururi To Mawa Ta
(RAP)Tension Aga Te Su Goi Wara Ta
(RAP)Pyon To Hane Tara Atama Ga Ata Ta
(RAP)Hibana Ga Chi Te Atama Ga Para Pa

Puri To Dadan To Okapa Atama Ni
Bot To Cut De Nara Ta Ta Ra Daaan

(RAP)A Line Bob De Mae Sagari
(RAP)Layer Ire Te Mae Agari
(RAP)Nagai Ke Nobita Ra Syakin To Soroeru
(RAP)Asa Mite Choito Mi Hasami De Choki Choki

Oh Radical Na Mae Gami
Teire No Todoita Jiman No Momiji
Haburashi Mitai Na Giza Giza Na Sorewa
Girichin Mitaku Taira Ni Shitaku Naru

Vellma Ruru Mo Amelie Matilda Mo
Mindy Zaji Mo Enid Wallace
Alice Ali Mo Merry Silvia Mo

Puri To Dadan To Okapa Atama Ni
Bot To Cut De Nara Ta Ta Ra Daaan

(RAP)Mote Nai Kami No Ran king Jyo Ren
(RAP)Mote Gami Yume Ko San Long Wan Ren
(RAP)Mae Gami Soro Ete JyoShi Ryoku Syo Metsu
(RAP)Dame Dashi Sadi st No Shi Zuku Doku Zetsu
(RAP)Fushigi Chan Mitai Sub Cal Kusai
(RAP)Kokeshi Mitai Dashi KOKESHI TE IUNA

Airly Rob French Glamorous
Melty Feather Wave Length
Swing Grade Fuwafuwa Yurufuwa Ni

Puri To Dadan To Okapa Atama Ni
Bot To Cut De Nara Ta Ta Ra Daaan
Terms of service:

Please Link to http://kozukueichigo.com

Or follow me Twitter